TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
Hotline
GIỚI THIỆU DỰ ÁN
VINHOMES CENTRAL PARK
VINHOMES GOLDEN RIVER
TIẾN ĐỘ
THƯ VIỆN ẢNH
Quảng cáo

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK - Ngày 14/06/2017 - Tổng quan

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK
 

 

 • Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark 81 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã đổ xong sàn tầng 28.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark 1 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark 2 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark 3 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark 4 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark 5 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark 6 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.
 • Tiến độ thi công tòa Landmark Plus (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã đổ sàn tầng 49 đang thi công tầng mái.
 • Tiến độ thi công tòa Park 1 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Park 2 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Park 3 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Park 4 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Park 5 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Park 6 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.
 • Tiến độ thi công tòa Park 7 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.
 • Tiến độ thi công khu Biệt thự The Villas (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang tiếp tục hoàn thiện và bàn giao.
 • Tiến độ thi công bệnh viện Vinmec (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã khai trương ngày 26/12/2015.
 • Tiến độ thi công trường Vinschool (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang tuyển sinh.
 • Tiến độ thi công Công Viên Vinhomes Central Park (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã khai trương ngày 23/7/2016, đang hoàn thiện bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang bàn giao.

 

central1-t6-01.jpg

 

Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang bàn giao.

 

the-central-2

 

Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang bàn giao.

 

central3-t6-01.jpg

 

Tiến độ thi công tòa Landmark 81 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã đổ xong sàn tầng 28.

 

landmark81-t6-01.jpg

 

Tiến độ thi công tòa Landmark 1 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

 

landmark1-t6-01.jpg

 

Tiến độ thi công tòa Landmark 2 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

 

 

 

Tiến độ thi công tòa Landmark 3 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

 

landmark3-t6-02.JPG

 

Tiến độ thi công tòa Landmark 4 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

 

landmark4-t6-02

 

Tiến độ thi công tòa Landmark 5 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

 

The Landmark 5 Vinhomes Central Park

 

Tiến độ thi công tòa Landmark 6 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

 

the-landmark-6

 

Tiến độ thi công tòa Landmark Plus (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã đổ sàn tầng 49 đang thi công tầng mái.

 

landmark-plus-t6-01.jpg

 

Tiến độ thi công tòa Park 1 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

 

park1-t6-01.jpg

 

Tiến độ thi công tòa Park 2 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

 

 

Tiến độ thi công tòa Park 3 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

 

 

Tiến độ thi công tòa Park 4 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

 

 

Tiến độ thi công tòa Park 5 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

 

 

Tiến độ thi công tòa Park 6 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

 

the-park-6-t6-01.jpg

 

Tiến độ thi công tòa Park 7 (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang hoàn thiện bàn giao.

 

the-park-7-t6-2017

 

Tiến độ thi công khu Biệt thự The Villas (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang tiếp tục hoàn thiện và bàn giao.

 

thevillas-t6-01.jpg

 

Tiến độ thi công bệnh viện Vinmec (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã khai trương ngày 26/12/2015.

 

vinmec-t6-01.jpg

 

Tiến độ thi công trường Vinschool (cập nhật ngày 14/6/2017): Đang tuyển sinh.

 

vinschool-t6-01.jpg

 

Tiến độ thi công Công Viên Vinhomes Central Park (cập nhật ngày 14/6/2017): Đã khai trương ngày 23/7/2016, đang hoàn thiện bàn giao.

 

cong vien-central-park-t6-01.JPG


Dự án cùng loại

Back-top